بخش های فیتنس فریک

استودیو ورزش های هوازی،استودیو یوگا و پیلاتس،استودیو Reformer،همراه با کافه 

آنالیز بدن و کارشناس تغذیه

در فیتنس فریک با بکارگیری بروزترین و مدرن ترین دستگاه های آنالیز بدن  Body composition ، توسط کارشناسان تغذیه، بهترین برنامه تمرینی و غذایی را به شما ارائه خواهیم کرد.

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

محمد ابراهیمی
مربی بدنسازی

تغذیه سالم در کنار ورزش

ما در بوتیک جیم فیتنس فریک با منو غذایی سالم و انواع نوشیدنی های دیتاکس در کنار شما هستیم.
ورود / ثبت نام ورود / ثبت نام

فیتنس فریک

بوتیک جیم فیتنس فریک مخصوص بانوان !